RCL na III Kwartalnym Spotkaniu Tematycznym dla Członków Stowarzyszenia POLRISK

W dniu 31 maja 2017r. w Warszawie odbyło się III Kwartalne Spotkanie Tematyczne dla Członków Stowarzyszenia POLRISK. Tematem dyskusji poprowadzonej przez Bartłomieja Bartczaka i Martę Meisner, przedstawicieli Risk Coach Lab Sp. z o.o., było „Udoskonalenie procesu gromadzenia informacji o ryzyku dzięki wykorzystaniu interaktywnych formularzy”.

Podczas rozmowy poruszono zagadnienia dotyczące problemów związanych z gromadzeniem informacji o ryzyku, w szczególności na potrzeby oceny ryzyka przez ubezpieczycieli. W tym kontekście omówiono kwestię sposobu przeprowadzania audytów ubezpieczeniowych, które najczęściej są wykonywane przez kilku ubezpieczycieli naraz, są czasochłonne, wymagają dużego zaangażowania pracowników ocenianego przedsiębiorstwa, a w rezultacie audytowanemu podmiotowi dostarczają jedynie końcowych rekomendacji, pozostawiając pełny raport tylko dla ubezpieczyciela. Częstym problemem jest również to, że pytania audytorów reprezentujących poszczególnych ubezpieczycieli różnią się od siebie, tym samym dodatkowo utrudniając przygotowanie się przedsiębiorstwa do audytu, a więc zgromadzenie niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka danych, co jest kluczowym etapem procesu. Lepszą organizację w tym zakresie może zapewnić wykorzystanie interaktywnych formularzy ryzyka, dzięki którym przedstawiciele audytowanej spółki znają z wyprzedzeniem pełen zakres pytań, na jakie muszą odpowiedzieć, zwłaszcza że ich rodzaj i ilość automatycznie dostosowuje się do udzielanych odpowiedzi. Po wypełnieniu formularza możliwe jest uzyskanie wstępnej oceny ryzyka dzięki mechanizmowi oceniającemu, jak również zapisanie informacji do bazy danych, co sprawia, że w przyszłości konieczna jest tylko ich weryfikacja i aktualizacja. Dodatkowo uczestnicy spotkania rozmawiali na temat korzyści płynących z prowadzenia audytów na potrzeby ubezpieczeniowe przez podmioty inne niż ubezpieczyciele. Takie rozwiązanie pozwala ocenianemu przedsiębiorstwu w pełni kontrolować zakres przeprowadzanej oceny oraz umożliwia otrzymanie szczegółowych informacji oraz zaleceń popartych kompletną analizą. W ten sposób audytowany podmiot nie tylko może zapewnić ubezpieczycielom wymagane przez nich informacje, ale uzyskuje także istotną korzyść w postaci kompletnego raportu oceny ryzyka, na podstawie którego może zaplanować przeprowadzenie odpowiednich zmian mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie oraz aktywny udział w dyskusji!

Relacja z III Kwartalnego Spotkania Tematycznego dla Członków POLRISK

 

Comments are closed.