Audyty bezpieczeństwa flot samochodowych

Wykonujemy profesjonalne i zaawansowane audyty bezpieczeństwa flot samochodowych, wskazując jakie obszary zarządzania flotą mogą ulec poprawie zgodnie z najnowszymi trendami w celu podniesienia poziomu jej bezpieczeństwa z uwzględnieniem profilu Państwa działalności. Prawidłowe zdiagnozowanie problemów oraz wskazanie słabych ogniw (weakest link) pozwoli nie tylko podnieść efektywność zarządzania flotą, ale bezpośrednio przełoży się na wyniki biznesowe firmy.

Audyt bezpieczeństwa flot samochodowych obejmuje:

 • analizą szkodowości,
 • oceną kierowców,
 • sprawdzenie sposobu zarządzania flotą w aspekcie poprawy bezpieczeństwa,
 • audyt zawartych umów ubezpieczenia,
 • doradztwo w doborze najlepszego rozwiązania w zakresie telematyki i wykorzystania go na potrzeby ubezpieczeniowe,
 • weryfikację kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu.

Raport z przeprowadzonego audytu floty stanowi dla Klienta compendium informacji wraz ze wskazówkami oraz rekomendacjami, które w jasny sposób określają, jakie działania należy podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo floty.

Najczęściej zadawana pytania przez Klientów:

Dlaczego kładziemy nacisk na bezpieczeństwo we flocie ?

Ponieważ jest to główny czynnik, który determinuje ponad 50% wszystkich kosztów związanych z flotą pojazdów. Każde zdarzenie przekłada się na dodatkowe koszty związane z:

 • naprawą pojazdu,
 • dezorganizacją pracy osoby/osób, których zdarzenie wypadkowe dotyczyło,
 • wynajęciem pojazdu zastępczego,
 • wzrostem składki ubezpieczeniowej,
 • zmniejszeniem wartości pojazdu przy sprzedaży.

Czy stać mnie na poprawę bezpieczeństwa floty?

We wnioskach audytu otrzymują Państwo rekomendację dot. podjęcia określonych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Często są to rozwiązania bezkosztowe wynikające z nowoczesnego podejścia do zarządzania flotą. Rekomendacje, które wymagają nakładów finansowych analizowane są również w odniesieniu do oszczędności, które powstaną w związku z ich wprowadzeniem. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że wprowadzone rekomendacje zwracają się już po roku od ich zastosowania.

Czy dla małej floty np. 20 pojazdów warto przeprowadzać audyt bezpieczeństwa?

Tak, z reguły małe floty nie są zarządzane przez profesjonalnych fleet managerów, którzy są w stanie wprowadzać określone reguły oraz nadzorować flotę. Przekłada się to na wzrost kosztów bieżącego utrzymania floty.  Raport z przeprowadzonego audytu może stanowić dla kadry zarządzającej instrukcję, jakie rozwiązania należy wprowadzić, aby uzyskać bezpieczną flotę.

Czy Raport z przeprowadzonego audytu dokonuje oceny pracy fleet managera?

Raport nie ma na celu oceny pracy poszczególnych osób. Stanowi podsumowanie wszystkich działań, jakie zostały wprowadzone w Państwa firmie w celu podniesienia bezpieczeństwa floty. Dokument ten stanowi często podstawę do wprowadzenia zmian, o których już wcześniej wspominał fleet manager, jednak nie zostały one dotychczas z różnych przyczyn wdrożone.

Konstanty Potocki
Manager ds. sprzedaży
+48 795 528 693
konstanty.potocki@rclab.com.pl