Konsulting energetyczny

RCL to niezależni doradcy na rynku energii, posiadający wiedzę z zakresu:

zarządzania ryzykiem w oparciu o ilościowe umiejętności analityczne,
prawa energetycznego,
prawa zamówień publicznych,
prawa podatkowego.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu na rynku energii, skupianiu się na aspekcie ilościowym jak również jakościowym, doradzamy średnim i dużym przedsiębiorstwom jak uniknąć pułapek przy zakupach energii. Oferta skierowana jest do podmiotów zużywających nie mniej niż 1 GWh energii elektrycznej lub gazu ziemnego rocznie.

Transparentne zasady działania – nie współpracujemy ze sprzedawcami energii tylko z przedsiębiorcą – są gwarantem rzetelności analiz, prowadzonych przetargów na dostawcę prądu i gazu i tworzonych strategii zakupu energii.

Rozpoczynając współpracę, oferujemy Przedsiębiorcy:

Doradztwo przy zakupach energii elektrycznej lub gazu ziemnego – stała cena lub zakupy transzowe (oferta indeksowana o TGE)

 1. Audyt dotychczasowych umów na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
  1. Pozyskanie informacji do przeprowadzenia procedury wyboru sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
  2. Ocena opłacalności zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
  3. Doradztwo przy wyborze sprzedawcy energii elektrycznej lub gazu ziemnego – analiza otrzymanych od sprzedawców ofert (pod kątem ilościowym i jakościowym) oraz sporządzenie rekomendacji wyboru najkorzystniejszej oferty;
  4. Negocjowanie warunków umów na sprzedaż energii elektrycznej lub gazu ziemnego;
 2. Tworzenie strategii zakupowych energii elektrycznej lub gazu ziemnego w oparciu o notowania Towarowej Giełdy Energii;
  1. Wskazanie najkorzystniejszego momentu zakupu energii elektrycznej lub gazu ziemnego na podstawie analizy sytuacji rynkowej i prognoz (stała cena);
  2. Rekomendacje momentów zakupu energii elektrycznej lub gazu (rozłożenie wolumenu na kilka transz zakupowych – minimalizacja ryzyka zakupu po wyższej cenie);
 3. Doradztwo przy organizacji przetargów publicznych na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego;
 4. Tworzenie grup zakupowych tj. połączenie wolumenu zużycia kilku lub kilkunastu podmiotów w celu uzyskania atrakcyjniejszych stawek na zakup energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej

 1. Przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (audyt energetyczny);
 2. Wykonanie audytu efektywności energetycznej w celu uzyskania świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” w związku z planowanymi inwestycjami zwiększającymi efektywność energetyczną;
 3. Przygotowanie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej.

Zwolnienie z podatku akcyzowego

 1. Analiza możliwości uzyskania częściowego lub całościowego zwolnienia z akcyzy w związku z obrotem energią elektryczną lub gazem ziemnym;
 2. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu wszelkich procedur formalnych koniecznych do uzyskania zwolnienia z akcyzy.

Optymalizację kosztów dystrybucyjnych

 1. Analiza opłacalności zmiany grupy taryfowej;
 2. Pomoc w dopasowaniu mocy zamówionej.
 3. Analiza opłacalności zastosowania urządzeń do kompensacji mocy biernej;
 4. Wsparcie w pozyskaniu finansowania na zakup urządzeń do kompensacji mocy biernej;
 5. Doradztwo przy wyborze urządzeń do kompensacji mocy biernej

Piotr Śmiałek
Kierownik Konsultantów Energetycznych
+48 539 915 664
piotr.smialek@rclab.com.pl

Zainteresowany? Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Pliki do pobrania