Zarządzanie ryzykiem

RCL wspiera swoich Klientów w budowie, wdrożeniu i rozwoju systemu zarządzania ryzykiem.

Usługi RCL obejmują m.in.

1. Przegląd i ocenę systemu zarządzania ryzykiem funkcjonującego w przedsiębiorstwie Klienta, w tym:

wskazanie wniosków na temat stosowanych przez niego procedur i dokumentów,
współpracę z Klientem w zakresie modyfikacji systemu zarządzania ryzykiem,

2. Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o ERM COSO oraz ISO 31000, w tym uczestnictwo w:

RCL każdorazowo dostosowuje się do wymagań, jakich oczekuje Klient.
analizie zidentyfikowanych ryzyk,
priorytetyzacji zidentyfikowanych ryzyk,
planowaniu reakcji na ryzyka.

3. Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnie z normą ISO 50001:2011 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.”, który pozwala m.in. na poprawę efektywności energetycznej, redukcję zużycia energii czy wprowadzenie właściwego nadzoru nad systemem zarządzania energią w firmie.

4. Stworzenie projektów dokumentów funkcjonujących w ramach systemu zarządzania ryzykiem, w tym polityki zarządzania ryzykiem, wytycznych do niej i mapy ryzyka, jak również uczestnictwo w aktualizacji takich dokumentów;

5. Szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem.

W ramach swoich usług RCL oferuje również wdrożenie systemu RCL DRiMS (Decision & Risk Management Support System).

Bartłomiej Bartczak
Prezes Zarządu
+48 795 528 686
bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl