RCL forms to narzędzie pozwalające zebrać kompleksowe dane na temat ryzyka  istniejącego u klienta, na tej podstawie opracować zapytanie ofertowe kierowane do ubezpieczycieli i  przygotować rekomendację wraz z podsumowaniem.

RCL Cyber form to aplikacja dedykowana ubezpieczeniu cyber:

  • bada potrzeby ubezpieczeniowe klienta, dopasowuje produkt do jego rzeczywistych potrzeb – wymóg dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD);
  • automatycznie wypełnia oryginalne formularze ubezpieczycieli niezbędne do zawarcia ubezpieczenia cyber (PZU, HESTIA, CHUBB, LEADENHALL, COLONNADE, ALLIANZ);
  • generuje slip brokerski na ubezpieczenie cyber;
  • tworzy rekomendację na podstawie złożonych ofert – porównuje warunki ubezpieczenia 6 zakładów ubezpieczeń;
  • stanowi punkt wyjścia przy odnawianiu/kontynuacji ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia.

Zobacz: https://youtu.be/4JJHuDv6c58

Comments are closed.