Narzędzia IT

Proponujemy innowacyjne rozwiązania informatyczne, które tworzymy mając na celu usprawnienie  procesu gromadzenia informacji o ryzyku, komunikacji pomiędzy ubezpieczycielem a Klientem oraz pośrednikiem ubezpieczeniowym, jak również zarządzanie ryzykiem prowadzonej przez naszych Klientów działalności.

Interaktywne formularze ryzyka

RCL FORMS

RCL forms stanowią narzędzie pozwalające zebrać kompleksowe dane na temat ryzyk istniejących u Klienta i na tej podstawie opracować zapytanie ofertowe kierowane do ubezpieczycieli. Opracowywane są przez specjalistów dziedzinowych mających wieloletnie doświadczenie w obsłudze ubezpieczeniowej podmiotów korporacyjnych. Konstrukcja formularzy umożliwia gromadzenie informacji w sposób usystematyzowany i zgodny z wymaganiami oraz metodologią przyjętą przez ubezpieczycieli.

Interaktywny charakter RCL forms umożliwia bieżące dostosowywanie ilości i rodzaju zadawanych pytań do odpowiedzi udzielanych przez ubezpieczającego. Jednocześnie mechanizm ich działania pozwala na przesyłanie wprowadzonych przez ubezpieczającego informacji do bazy danych.

RCL forms to:

 • podstawa do przeprowadzenia audytów oceny ryzyka;
 • opis ryzyka na potrzeby ubezpieczeniowe, w tym reasekuracyjne;
 • podstawa do stworzenia zapytania ofertowego;
 • źródło wiedzy o ryzyku;
 • ułatwienie przy odnowieniach ubezpieczeń;
 • zabezpieczenie przed odmową przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela;
 • pomoc w procesie likwidacji szkód;
 • intuicyjne narzędzie, które ogranicza zaangażowanie Klienta do niezbędnego minimum.

Systemy wspierające produkty ubezpieczeniowe

RCL INSURANCE

RCL insurance to grupa rozwiązań IT pozwalających na dystrybucję i zarządzanie produktami ubezpieczeniowymi. Są to rozwiązania dedykowane dla brokerów lub zakładów ubezpieczeń, którzy chcą wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne przy wdrażaniu produktów ubezpieczeniowych.

Systemy do zarządzania ryzykiem

RCL DRiMS

Decision & Risk Management Support System – system wspierający zarządzanie ryzykiem. Autorskie rozwiązanie RCL, którego głównym celem jest dostarczenie obiektywnych informacji zarządczych w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z prowadzoną przez przedsiębiorstwo działalnością. RCL DRiMS funkcjonuje w oparciu o metodykę i algorytmy pozwalające analizować wiedzę o obiektach, instalacjach, procesach oraz czynnikach ryzyka, integrując informacje z różnych obszarów przedsiębiorstwa. W konsekwencji system wspiera w sposób kompleksowy proces zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem zasad przewidzianych w dyrektywie SEVESO III, jak również międzynarodowych standardów ISO 31000, COSO II czy FERMA.

Funkcjonalności RCL DRiMS:

 • System wspierania decyzji w zakresie budżetu przeznaczonego na zarządzanie ryzykiem
 • Baza danych dotycząca majątku, zasobów, procesów, środków bezpieczeństwa i możliwość przypisania ryzyka oraz zdarzeń do poszczególnych pozycji
 • Analityka dotycząca poszczególnych modułów (proste narzędzia do tworzenia zestawień/statystyk/raportów/wykresów w zależności od potrzeb interesariuszy)
 • System komunikacji oparty o struktury wewnętrzne i procedury ukierunkowane na zarządzanie  ryzykiem (możliwość generowania zapytań i określania ścieżki komunikacji przez managera ryzyka)
 • Możliwość połączenia z Intranetem (bezpieczeństwo danych – brak zewnętrznego połączenia)
 • Komunikacja z systemami zewnętrznymi, import/export danych (np. system księgowy, HR, ERP)
 • System alertowania (sms, e-mail)
 • Możliwość korzystania na urządzeniach mobilnych

Korzyści z wdrożenia RCL DRiMS :

 • Globalne spojrzenie na ryzyko w oparciu o dane analityczne
 • Śledzenie trendów w zakresie ryzyk, zdarzeń szkodowych i incydentów
 • Możliwość nadawania priorytetów rekomendacjom z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Lepsze dostosowanie zakresu ryzyka do faktycznych potrzeb
 • Oszczędność na transferze ryzyka
 • Oszczędność czasu i klarowność w ramach procesu pozyskiwania informacji na potrzeby zarządzania ryzykiem
 • Łatwy dostęp do usystematyzowanych danych
 • Dostosowanie systemu do struktury organizacji Klienta
 • Uczestnictwo Klienta w tworzeniu finalnego kształtu aplikacji
 • Wielojęzyczność (PL/ANG)

Wersja polska

Wersja angielska

Bartłomiej Bartczak
Prezes Zarządu
+48 795 528 686
bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl