Techniczny audyt ubezpieczeniowy

Przeprowadzamy techniczne audyty ubezpieczeniowe, których celem jest oszacowanie maksymalnej ekspozycji na ryzyko, indywidualizacja składki ubezpieczeniowej, minimalizacja ryzyka wystąpienia szkód.

Audyt obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

  1. identyfikację zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością;
  2. oszacowanie ekspozycji na ryzyko oraz potencjalnych szkód, w tym:
   • określenie prawdopodobnej maksymalnej szkody (PML) według standardów rynków reasekuracyjnych,
   • wyznaczenie maksymalnej możliwej szkody zgodnie z wymogami Dyrektywy Solvency II;
  3. dokonanie oceny istniejących zagrożeń oraz oceny zarządzania ryzykiem w każdej z lokalizacji, w których prowadzony jest audyt;
  4. inwentaryzację ryzyka, poprzez przygotowanie mechanizmu zbierania informacji kluczowych z punktu widzenia procesu pozyskiwania ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem;
  5. dostarczenie rekomendacji mających na celu poprawienie jakości zarządzania ryzykiem, a co za tym idzie ograniczenia ryzyka towarzyszącego prowadzonej działalności gospodarczej.

Bartłomiej Bartczak
Prezes Zarządu
+48 795 528 686
bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl