Wspieramy proces zarządzania ryzykiem

Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia technologiczne w celu poprawy bezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Nasza oferta

Użyteczność

Zapewnienie bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów to w naszej opinii zasadnicze priorytety prowadzenia działalności. Dlatego proponowane przez RCL usługi mają na celu wparcie w całym procesie zarządzania ryzykiem: od identyfikacji (audyty i wyceny), poprzez jego minimalizację (wnioski z audytów, szkolenia, konsulting energetyczny), po monitoring (z wykorzystaniem naszych narzędzi IT).

Efektywność

Świadcząc nasze usługi mamy na celu przede wszystkim uzyskanie wymiernych rezultatów przez Klienta. Zarówno identyfikacja ryzyk, weryfikacja ubezpieczeń pod kątem potrzeb Klienta i możliwości rynku, udoskonalenie systemu zarządzania flotami jak i konsulting energetyczny to usługi, które mogą w znaczący sposób przełożyć się na zwiększenie efektywności Państwa Spółki.

Bezpieczeństwo

Dzięki świadczonym przez nas usługom zwiększa się świadomość naszych Klientów w zakresie poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności oraz potencjalnych zagrożeń, jak również możliwości transferu ryzyk czy optymalizacji ponoszonych kosztów, co jest kluczowe nie tylko przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem wewnątrz firmy, ale również dla celów kontaktów z ubezpieczycielami czy sprzedawcami energii.

Oszczędność

Dzięki naszemu wsparciu możliwe jest skuteczne zdiagnozowanie obszarów, w których odpowiednio przeprowadzone zmiany pozwolą na minimalizację ryzyka wystąpienia szkód, optymalizację kosztów i warunków ubezpieczenia, jak również ograniczą ryzyko przepłacenia za energię.

Misja RCL

Kompleksowe wspieranie w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz operacyjno-taktycznych, które determinują jakość zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie i prowadzą do optymalizacji kosztów transferu ryzyka na ubezpieczyciela, jak również zabezpieczają przed przepłacaniem za energię elektryczną i gaz ziemny.

O nas

Jesteśmy grupą ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej i energetycznej, które zdobyliśmy współpracując z wieloma przedsiębiorstwami, w tym z największymi podmiotami przemysłowymi w Polsce. Nasz zespół składa się m.in. z inżynierów, analityków, managerów zarządzania ryzykiem i prawników, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu kompleksowe usługi audytowe i doradcze

Partnerzy

CNBOP