Szkolenia/Konferencje

RCL organizuje szkolenia oraz konferencje na temat szeroko pojętego zarządzania ryzykiem, których celem jest omówienie rozwiązań (technologii, systemów IT, praktyk, koncepcji) oraz wymiana doświadczeń z obszaru zarządzania ryzykiem.

Tematy przeprowadzonych szkoleń/konferencji:
Zintegrowane zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
Zarządzanie parkiem maszyn poprzez predykcję zdarzeń awaryjnych;
Procedura likwidacji szkód komunikacyjnych w przedsiębiorstwie;
Zakres ubezpieczeń komunikacyjnych a jego wpływ na wysokość płaconej składki;
Zarządzanie ryzykiem w budowlanym procesie inwestycyjnym;
Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle;
Wykorzystanie telematyki w kanale sprzedaży przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa floty.
Tematy przeprowadzonych szkoleń/konferencji:

W maju 2016 r. Risk Coach Lab we współpracy z DND project zorganizowali Konferencję RISK project 2016 „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle”.

Na Konferencji spotkali się przedstawiciele zarówno świata nauki, instytucji i urzędów państwowych, jak i przedstawiciele przemysłu oraz m.in. branży zabezpieczeń, pożarniczej, certyfikacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, prawniczej. Obrady prowadzone w takim gronie pozwoliły na zidentyfikowanie różnorodnych zagrożeń dla działalności przemysłowej oraz omówienie z wielu perspektyw innowacyjnych metod (technologii, systemów IT, praktyk, koncepcji) wspierających proces zarządzania ryzykiem w przemyśle.

Więcej na temat konferencji na stronie: www.riskproject.com.pl

Konstanty Potocki
Manager ds. sprzedaży
+48 795 528 693
konstanty.potocki@rclab.com.pl