Konferencja RISK project 2016 „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej RISK project 2016 pn. „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle” organizowanej przez RCL we współpracy z DND Project Jacek Dziatkowski w terminie 10-11 maja 2016 r.

Celem konferencji jest omówienie innowacyjnych rozwiązań (technologii, systemów IT, praktyk, koncepcji) oraz wymiana doświadczeń w kontekście kluczowych zagadnień z obszaru zarządzania ryzykiem w przemyśle. Kluczowe zagadnienia, jakie planujemy poruszyć w ramach tego wydarzenia to:
• zintegrowane zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
• analiza zagrożeń pożarowych i wybuchowych
• zarządzanie parkiem maszyn poprzez predykcję zdarzeń awaryjnych
• symulatory procesów technologicznych
• transfer ryzyka na ubezpieczyciela
• narzędzia informatyczne i cyberbezpieczeństwo

RISKPROJECT 2016 s1RISKPROJECT 2016s2

Comments are closed.