Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w ramach etapu 2 realizacji projektu polegającego na opracowaniu innowacyjnego, eksperckiego systemu informatycznego w obszarze zarządzania ryzykiem tj. opracowanie szczegółowej koncepcji narzędzi analitycznych i modeli matematycznych oraz ich modeli użycia.

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących zadań:

  1. wykonanie badań mających na celu pozyskanie wiedzy w zakresie różnych metodologii analizy danych celem zarządzania ryzykiem,
  2. opracowanie szczegółowej koncepcji narzędzi analitycznych,
  3.  opracowanie modeli matematycznych oraz testowe implementacje.

Więcej szczegółów w treści zapytania.

Oferty można składać do dnia 21/12/2015 do godziny 12:00 elektronicznie na adres: biuro@rclab.com.pl
lub w wersji papierowej do siedziby firmy:

Risk Coach Lab sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 41
87-100 Toruń

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pan:
Bartłomiej Bartczak
tel.795 528 686
e-mail: bartlomiej.bartczak@rclab.com.pl

Pobierz treść zapytania w .PDF

Comments are closed.