ZNACZENIE AUDYTU UBEZPIECZENIOWEGO

Jedną z najlepszych metod pozyskania przez ubezpieczyciela informacji o ubezpieczanym podmiocie i jego ekspozycji na ryzyko jest przeprowadzenie kompletnego audytu ubezpieczeniowego z wizytacją w ubezpieczanej lokalizacji.

Artykuł RCL w majowym Miesięczniku Ubezpieczeniowym

Comments are closed.