Innowacyjny model zintegrowanego zarządzania ryzykiem wsparciem dla przemysłu i zakładów ubezpieczeń

Zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające lepiej szacować ryzyko i podejmować działania zapobiegawcze, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo w przemyśle, intensyfikuje się zarówno po stronie kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, jak i zakładów ubezpieczeń. To efekt połączenia potencjału środowisk naukowych oraz doświadczonych praktyków dziedzinowych z rozwojem innowacyjnych technologii, co w najbliższym czasie zdynamizuje proces budowania nowoczesnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

RCL rynek inwestycji

Comments are closed.