Minimalizacja ryzyka w przemyśle

Działając w obszarze zarządzania ryzykiem, bardzo często poruszamy się na styku interesów zakładów przemysłowych i ubezpieczycieli, które z natury rzeczy oscylują wokół działań mających na celu zapobieżenie materializacji ryzyk związanych z prowadzeniem danej działalności. Na podstawie naszych obserwacji i doświadczeń przedstawiamy 6 trendów, które w opinii naszych ekspertów obecnie najsilniej zaznaczają się w sferze ubezpieczeniowej polityki prewencyjnej dla branży przemysłowej.

MU_listopad16_BBartczak_MMeisner

Comments are closed.