Konferencja RISK project 2016 „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle”

Konferencja RISK project 2016 „Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu ryzykiem w przemyśle” (www.riskproject.com.pl) odbyła się w dniach 10-11 maja 2016 r. w Warszawie. Organizatorami Konferencji byli Risk Coach Lab Sp. z o.o. (www.rclab.com.pl) i DND project (www.dndproject.com.pl).

Na Konferencji spotkali się przedstawiciele zarówno świata nauki, instytucji i urzędów państwowych, jak i przedstawiciele przemysłu oraz m.in. branży zabezpieczeń, pożarniczej, certyfikacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej, prawniczej. Obrady prowadzone w takim gronie pozwoliły na  zidentyfikowanie różnorodnych zagrożeń dla działalności przemysłowej oraz omówienie z wielu perspektyw innowacyjnych metod (technologii, systemów IT, praktyk, koncepcji) wspierających proces zarządzania ryzykiem w przemyśle.

Dzień otwarcia Konferencji przebiegł pod znakiem dwóch paneli tematycznych, z których pierwszy poświęcony był analizie aktualnych problemów przedsiębiorstw związanych z kontrolą ryzyka i przepływem informacji o nim. Eksperci – w ramach dyskusji moderowanej przez dr Sławomira Pijanowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK – żywo dyskutowali o problemach zarówno małych jak i dużych zakładów przemysłowych z punktu widzenia m.in. specjalistów w dziedzinie zabezpieczeń, audytorów ryzyka, ubezpieczycieli i prawników.

W drugiej części dnia rozmawiano o innowacyjnych technologiach pozwalających ograniczać ryzyko wystąpienia  awarii i innych zdarzeń niebezpiecznych. W szczególności przedstawiono korzyści płynące z wykorzystania takich metod jak emisja akustyczna, inertyzacja, analityka predyktywna, symulatory. Doświadczeniami z zastosowania innowacji w praktyce podzielili się z słuchaczami przedstawiciele przemysłu i nauki w ramach II panelu dyskusyjnego prowadzonego przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla (AGH).

Drugi dzień Konferencji rozpoczął budzący bardzo duże zainteresowanie uczestników demonstracyjny pokaz wybuchów oraz skuteczności poszczególnych typów zabezpieczeń przeciwwybuchowych przeprowadzony przez inżynierów GRUPY WOLFF. Następnie uczestnicy Konferencji mieli okazję wziąć udział w panelach szkoleniowych z zakresu w szczególności cyberbezpieczeństwa, akceptowalności ryzyka, filozofii podejścia podmiotów certyfikujących czy wyzwań wynikających z wdrożenia Dyrektywy Seveso III.

Niesłabnącym zainteresowaniem w trakcie trwania Konferencji cieszyły się także stoiska wystawców, którzy mieli okazję szczegółowo przedstawić swoje innowacyjne rozwiązania.

„Rynek Inwestycji” podczas uroczystej gali uhonorował dziesięciu laureatów Złotymi Medalami, które wręczone zostały za propagowanie wiedzy oraz  innowacyjnych rozwiązań  wspierających  efektywne zarządzanie ryzykiem w przemyśle.

SDS_3598 SDS_3458 SDS_3446 SDS_3714 SDS_4002 SDS_3986

Comments are closed.